Tŷ Cerdd
Caneuon Cymru / Songs of Wales - Brinley Richards / Tŷ Cerdd SHEET MUSIC

Caneuon Cymru / Songs of Wales - Brinley Richards / Tŷ Cerdd SHEET MUSIC


CHRISTMAS WEEKEND OFFER: 14-17 DECEMBER 2018.   Get the CD free when you buy this book! Just add both products to your cart and the price of the CD will be deducted automatically.

Songs of Wales (Caneuon Cymru) as recorded by Stuart Burrows and John Samuel has its roots in the Boosey & Co. publication - The Songs of Wales, edited by Brinley Richards - first printed in 1873. Our new publication, a collected edition of these favourite Welsh tunes, includes all twenty-six of those that were released on Tŷ Cerdd Records in 2014 in their original arrangements for voice and piano.

This is your chance to own a musical artefact of Wales’s cultural history in a beautifully bound collected edition. Signed by Stuart Burrows.

Toriad y Dydd
Ar Hyd y Nos
Llwyn Onn
Eryri Wen
Llandovery (Yn Iach i ti Gymru)
Erddigan Hun Gwenllian
Merch Megan
Pe Cawn i Hon
Clychau Aberdyfi
Dafydd y Garreg Wen
Hela’r Ysgyfarnog
Anhawdd Ymdael
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (Men of Harlech)
Difyrwch Gwŷr Dyfi
Yr Hen Sibyl Neu Winiffreda
Rhyfelgyrch Capden Morgan
Hob y Deri Dando
Bugeilio’r Gwenith Gwyn
Y Fwyalchen
Dyffryn Clwyd (Yn Nyffryn Clwyd)
Y Ferch o’r Sger
Y ’Deryn Pur
Tros y Garreg
Mentra Gwen
Ffanni Blodau’r Ffair
Hen Wlad Fy Nhadau  

Mae gwreiddiau Songs of Wales (Caneuon Cymru) - fel y’u recordiwyd gan Stuart Burrows a John Samuel - yng nghyhoeddiad Boosey & Co., sef The Songs of Wales/Caneuon Cymru, golygydd Brinley Richards - a argraffwyd gynta’i gyd yn 1873. Mae ein cyhoeddiad newydd, sef casgliad wedi’i olygu o’r hoff alawon Cymreig hyn, yn cynnwys pob un o’r chwe chân ar hugain a ryddhawyd ar Recordiau Tŷ Cerdd yn 2014 yn eu trefniannau gwreiddiol ar gyfer llais a phiano.

Dyma’ch cyfle chi i fod yn berchen ar arteffact cerddorol o hanes diwylliannol Cymru, a hynny mewn cyfrol olygedig brin ac iddi rwymyn hardd. Wedi’u llofnodi gan Stuart Burrows

24.99 GBP19.99 GBP